Nieuws & Events PC mask
Share to linkedin Twitter
Nieuwe release Plant Simulation 9.0

Nieuwe release Plant Simulation 9.0

Deze maand is versie 9.0 van Plant Simulation uitgekomen met een aantal interessante nieuwe features

De meest in het oog springende verandering is op het vlak van 3D animatie, dat vanaf nu volgens Direct Model (.jt format) werkt. De overtuigingskracht van de software wordt hiermee verbeterd. De user interface is sterk vereenvoudigd en de integratie tussen 2D en 3D is verder versterkt.

Het hart van het programma kent diverse uitbreidingen met nieuwe objecten en features. Zo is het mogelijk om storingsgedrag nog realistischer te modelleren met meerdere, parallelle storingsprocessen. Daarnaast is nu mogelijk om automatisch routes op basis van eigen gewichten te laten uitrekenen. Set-ups zijn nu standaard opgenomen in de bezettingsgrafieken van resources.

Er is een Library manager ontwikkeld, waarmee het zeer eenvoudig is om aan een model objecten en bibliotheken toe te voegen of naar wens te verwijderen. De gebruiker wordt nu ook ondersteund met behulp van instructievideo's, die belangrijke aspecten van de software illustreren.