RapidDeveloper PC mask
Share to linkedin Twitter
Dit product is een aanvulling op de RapidAuthor-tools van Cortona3D voor het creëren van interactieve 3D-documentatie. Gebruikers van RapidAuthor kunnen hiermee de in- en uitvoer van gegevens voor RapidAuthor-projecten zelf sturen. RapidDeveloper bestaat uit twee producten; RapidConfiguration en RapidSpecification.
 
Het RapidConfiguration-deel
Dit programma analyseert CAD-brongegevens en kan de instellingen voor het importeren van gegevens hierop aanpassen. Met RapidConfiguration kunt u aan de hand van 3D-voorbeeldgegevens en met behulp van gebruikersvriendelijke wizards de juiste instellingen kiezen. Als gebruiker kunt u hiermee exact de juiste gegevens specificeren en selecteren voor de template of specificatie die u in RapidAuthor gebruikt.  Als gebruiker kunt u specifiek de volgende eigenschappen aanpassen:
  • De 3D-datastructuur wijzigen
  • De juiste meeteenheden kiezen voor het schalen van de 3D-geometrie
  • Asrichtingen kiezen
  • Oppervlakte-eigenschappen wijzigen
  • De mate van detaillering per onderdeel bepalen
  • CAD-metadata selecteren voor hergebruik in het document
Het RapidSpecification-deel
RapidAuthor bepaalt de indeling en de weergave van het gecreëerde document aan de hand van een template, die ook wel een specificatie wordt genoemd. Deze specificaties zijn plug-ins en RapidAuthor wordt standaard geleverd met enkele standaardspecificaties (zoals DITA 1.1, ATA iSpec 2200, S1000D Procedural en de IPD-datamodule). Met RapidSpecification kan een gebruiker echter specificaties op maat te creëren voor elke authoringtoepassing. Zo zijn er gebruikersdefinities voor:
  • Welke metadata er in de specificatie wordt opgenomen
  • Het type document (bijv. voor onderdelencatalogi, onderhoudsprocedures, computertrainingen)
  • De documentindeling (zoals kolomkoppen, kolombreedte, beschikbare functies)
  • Het bestandsformaat en de weergavemogelijkheden van de geproduceerde publicatie