Producten PC mask
Share to linkedin Twitter

PLM staat voor Product Lifecycle Management en betreft software voor zowel productontwikkeling, procesontwikkeling en datamanagement. Door middel van deze software bent  u in staat om de gehele levenscyclus van uw producten en processen te managen en te optimaliseren.

PLM is een geïntegreerde en op informatie gebaseerde strategie voor een versneld proces van effectieve innovatie en succesvolle introductie van nieuwe producten. Kern van het concept is uniforme toegang tot één centrale verzamelplaats van productkennis, productgegevens en productprocessen. PLM is een efficiënt hulpmiddel voor optimaal product en proces management tijdens de gehele levenscyclus van een product, van innovatie tot ontwikkeling in de ontwerpfase, via product en productieondersteuning in de actieve fase tot productbeëindiging in de afdankfase. PLM is ook een strategie op het gebied van informatietechnologie. In die zin zorgt PLM voor een coherente datastructuur die mogelijkheden opent tot real-time, virtuele samenwerking en gedeeld hergebruik van gegevens, ook in het geval van teams waarvan de leden fysiek van elkaar gescheiden zijn.