Referenties PC mask
Share to linkedin Twitter
ManuVAR

ManuVAR

ManuVAR: Virtual en Augmented Reality ondersteuning voor hoogwaardige handwerk in de hele levenscyclus van een product
 
Producten/diensten:
  • Teamcenter (product data management) 
  • Jack (ergonomie)
 
Industriesectoren:
Industriële machines en installaties
 
Challenges:
Met bestaande technieken een platform ontwikkelen voor het ondersteunen van hoogwaardig manueel werk gedurende de gehele productlevenscyclus, het ManuVAR platform is toegespitst op ergonomie, veiligheid, werkinstructies en training. Het beoogde resultaat is een betere informatie-uitwisseling tussen ontwikkelaars, fabrieksoperators, onderhoudspersoneel en eindgebruikers. Concrete doelen zijn het verlagen van kosten en vergroten van productiviteit en kwaliteit, het vastleggen en uitwisselen van kennis en het stroomlijnen van productwijzigingen.
 
Resultaten/ Project:
Virtual Reality en Augmented Reality spelen een centrale rol in het behalen van deze doelen. De specifieke inbreng van cards PLM Solutions bestond uit het leveren van softwarekennis op het gebied van Teamcenter (product data management) en Jack (ergonomie). Met behulp van Jack software worden digitale mensfiguren in een virtuele omgeving geplaatst en menselijke prestaties beoordeeld. Dit omvat onder andere reikwijdte, zicht, letselrisico, vermoeidheid, comfort en andere belangrijke ergonomische parameters. Er is voor Jack een speciale module ontwikkeld voor het automatisch registreren van statische en dynamische lichaamsbelastingen. Hiermee wordt aan de hand van een gemeten of gesimuleerde taak automatisch een belastingsrisico bepaald. 
 
Over de klant:
ManuVAR is een consortium van 18 partners uit 8 landen, afkomstig uit de industrie, onderzoeksinstellingen en universiteiten. De partners focussen op 5 probleemgebieden: Satellite Assembly, Assembly Lines and SMEs, Remote Maintenance, Power Plants en Heavy Machinery. 
 
Klantlocatie: 
Tampere, Finland
 
Website: 
www.manuvar.eu