Referenties PC mask
Share to linkedin Twitter
VDL Steelweld: Digital Manufacturing
download pdf

VDL Steelweld: Digital Manufacturing

VDL Steelweld robotiseert met Digital Manufacturing
 
VDL Steelweld is één van de belangrijke producenten van productielijnen voor de automobielindustrie waarop carrosseriedelen voor auto’s en trucks worden geproduceerd. Kwaliteit en productie-efficiency zijn de grote thema’s in deze sector. Dit kan eigenlijk alleen nog maar bereikt kan worden door evaluatie van alternatieve productieprocessen en optimalisatie.
 
Simultaneous Engineering
Een leverancier van productieautomatiseringssystemen levert over het algemeen een productielijn voor een deel van de carrosseriedelen, in het vakjargon de ‘body-in-white’. Een complete fabriek wordt in de regel voor meerdere leveranciers gebouwd. “In de aanbestedingwordt een partij uitgekozen om het simultaneous engineering traject uit te voeren,” verduidelijkt Donders. “Die partij gaat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever het productieproces parallel aan het product ontwikkelen. Daaruit volgt het productieproces dat de basis vormt voor de aanbesteding van de uiteindelijke productielijn. Daarop kunnen alle leveranciers van productieautomatiseringssystemen bieden.” Dit simultaneous engineering traject brengt in de automobielindustrie onlosmakelijk met zich mee dat de leverancier voorschrijft welke applicaties gebruikt moeten worden. In de meeste gevallen is dat Tecnomatix software. “Wij gebruiken Tecnomatix sinds jaar en dag,” vertelt Donders. “Momenteel de nieuwste versies van de Tecnomatix robot simulatiesoftware Process Designer en Process Simulate.”
 
In het Simultaneous engineering traject wordt de lijn gemodelleerd met Tecnomatix Process Designer. Dat gebeurt eerst op hoofdlijnen om ruwweg bewerkingsvolgorden te bepalen, de lay-out van de lijn te ontwikkelen en de beschikbare takttijden toe te kennen. “In de database van Process Designer zijn alle productiemiddelen opgeslagen” legt Donders uit. “Dat varieert van afscherming tot en met het bevestigingsmateriaal waarmee de carrosseriedelen worden gefixeerd. Indien productiemiddelen niet beschikbaar zijn dan worden die gemaakt en in Process Designer opgeslagen.”