Trainingen PC mask
Share to linkedin Twitter

cards PLM Solutions  beschikt over kennis en ervaring om de training optimaal te laten inspelen op de behoeften en wensen van de opdrachtgever. Flexibiliteit, praktijk- en resultaat gerichte trainingen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Onze kwalitatief goede en intensieve trainingen zijn een basis voor optimaal gebruik van uw systeem. 

Open inschrijving
Dit betreft de klassieke inschrijving. Dit zijn standaard trainingen die op vooraf vast gestelde data worden verzorgd. De docent behandelt de modules die tot de cursus behoren in een logische, vaste volgorde. Cursisten maken kennis met de medewerkers uit andere organisaties en met andere problemen. Door de bijbehorende oplossingen klassikaal te behandelen, leert men van elkaar. Hierdoor worden de cursisten breder opgeleid.
 
Groepstrainingen
Een alternatief voor de standaard training is een groepstraining waarbij de cursisten uit een organisatie klassikaal worden opgeleid. U kunt zelf de data en de locatie bepalen: on-site of in-house. Er wordt uitgegaan van een standaardcursus, met bestaand lesmateriaal en een vaststaande lesopbouw. Indien gewenst kan de training toegespitst worden op de werksituatie. Door gebruik te maken van bestaande voorbeelden, wordt de stof herkenbaar voor de cursisten. Hierdoor zullen zij het behandelde sneller/beter begrijpen en onthouden.
 
On-job training
Bij deze individuele trainingsvorm gaat de cursist na een intake gesprek, onder begeleiding van een docent, zelfstandig met het lesmateriaal aan het werk. De docent fungeert als coach en geeft dus geen klassikale les, maar begeleidt de cursisten waar nodig. De cursist bepaalt zijn eigen studietempo en werkt onafhankelijk van medestudenten. De cursist leert alleen die vaardigheden waar hij of zij behoefte aan heeft.